دستورگرامر2

گرامر

 

 

 

همانطورکه درمقالات قبلی درسایت درمورد جایگاه فعل, فاعل و مفعول صحبت کردیم درمقاله ی حاضرنیزبه موارددیگرگرامری اشاره خواهیم کرد.

 

ضمیر pronoun

ضمیرها درجمله به جای اسم می آیند و ازتکرارآن درجمله که باعث کسالت میشود جلوگیری میکند.

مثال:

من به سارا گفتم به خواهرش اخباررا بگوید و او هم به او گفت.

I told Sara to tell her sister the news and she told her.

همانطورکه میبینید به جای خواهرش her sister درجمله ضمیر است.

 

حروف تعریف articles

ازحروف تعریف  a,an,the درزبان انگلیسی زمانی استفاده میکنیم که درمورد اسمی میخواهیم توضیح دهیم.

حروف تعریف a,an زمانی استفاده میشوند که اسم مفرد و نامعین باشد.

مثال:

من یک سیب دارم.

I have an apple.

اما اگرهمین اسم تعریف شده باشد یعنی برای شنونده شناخته شده باشد از حرف تعریف the استفاده میکنیم.

مثال:

این همان پارکی ست که درآن پیاده روی میکنیم.

This is the park where we walk in.

 

خبر

خبر به  بخشی در جمله گفته می شود که می خواهیم شخصی را از موضوعی و یا کاری که در حال وقوع است آگاه بسازیم که شامل عبارتی است که همیشه همراه با فعل است. فعل همیشه در خبر می آید.

مثال های مشابه ای که در بخش قبل به کار بردیم می خواهیم در اینجا هم برای خبر به کار ببریم.

I am hungry

My brother is very smart

That computer is very expensive

We are going to the store now

 

اگرباتوجه به نکات گرامری ودقت درجایگزینی موارد درجملات انگلیسی را تمرین کنید به هنگام صحبت کردن دیگرمشکلی نخواهید داشت.

برای برطرف کردن مشکلات خود میتوانید با مطالعه ی آزاددستورهای گرامری و انجام تمرینات آن به این مطلب اشراف پیدا کنید.


آموزش آنلاین

 

 

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.