اشتباهات رایج نوشتاری- 1

اشتباهات رایج نوشتاری (1)

 

 

 

اگر شما زبانی را به روانی صحبت می کنید و کاملا در صحبت کردن مسلط هستید، به این معنا نیست که گرامر و قواعد آن زبان را کاملا میدانید. مخصوصا در زبانی مانند زبان انگلیسی، نحوه صحیح استفاده از کلمات و املای کلمات می تواند بسیار گیج کننده باشد. حتی انگلیسی زبانان هم گاهی اوقات در استفاده از homonym ها(کلمات با املای یکسان ولی معانی متفاوت)، ویرگول( در مقالات قبل نحوه صحیح استفاده از ویرگول توضیح داده شده است) و یا آپستروف ها اشتباه می کنند. در این مقاله تعدادی از اشتباهات رایج در  نوشتار را بیان کرده ایم:

1) Its-It’s ؟

Its ضمیر ملکی می باشد. مثال:

.This school is really big and you can hardly find its manager room

It’s مخفف شده ی It is  و یا It has می باشد. مثال:

.It’s been the most beautiful theater I have ever seen

2)There – Their – They’re?

There قید مکانی می باشد برای اشاره کردن به مکانی در دور دست. مثال:

.I have been there. It’s really wonderful

Their یک ضمیر ملکی می باشد.مثال:

.Their company is going to win that auction

They’re مخفف شده ی they are می باشد. مثال:

.They’re going to perform for us

3) Lose – loose؟

Lose فعل است. این فعل به معنای از دست دادن کسی و یا چیزی است. مثال:

.She won’t lose me any way. She really loves me

Loose صفت است. این صفت به معنای گشاد و یا آزاد است. مثال:

.These days loos clothes are fashionable

4)?Whose- Who’s

Whose حالت ملکی کلمه who می باشد. مثال:

.I know the man whose house burnt in the fire

Who’s مخفف who is می باشد. مثال:

?Who’s going to answer him

5) Your- You’re؟

Your ضمیر ملکی می باشد. مثال:

.Your family really loves you

You’re مخفف you are می باشد. مثال:

.You’re the most amazing person I’ve ever met

6) Write- right؟

Write فعل است به معنای نوشتن. مثال:

.I immediately write everything that comes to my mind

right صفت است به معنای درست و صحیح. مثال:

Even in hard situations, make the right decision.

7) Me- I؟

Me مفعول است ولی I  فاعل است. مثال:

.My boss sent me a promotion letter this morning

.I was on my way to school when I saw that stranger

8) Effect- Affect؟

Effect اسم است و به معنای اثر می باشد. مثال:

.The effect of music on your mind is considerable

Affect فعل است به معنای تاثیر گذاشتن. مثال:

.Some organs of your body will be affected by consuming too much sugar

9) Gone- Went؟

Went زمان گذشته فعل to go می باشد.Gone  قسمت سوم فعل to go  است. مثال:

.I went to café but I forgot that I should have gone to my piano class

10) Accept- except؟

Accept فعل است به معنای قبول کردن و یا دریافت کردن. مثال:

.I accepted his invention to party

Except حرف اضافه است به معنای به جز. مثال:

.Everyone has been graduated except me


  آموزش آنلاین و سریع زبان انگلیسی

 

 

  

آموزشگاه آنلاين زبان انگليسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.