گرامر انگلیسی

گرامر

 

 

 

 

درگرامرزبان انگلیسی همانند سایرزبانها جملات ازفاعل, فعل , اسم , ضمیرودیگرنکات دستورزبانی تشکیل شده اند. کاربرداین موارد درمقالات قبلی درسایت ما تاحدودی ذکرشده اند اما بازهم برای مروری دوباره به آنها اشاره خواهیم کرد.

 

فاعل subject

همانطور که میدانید فاعل یا کننده ی کارحتما درجمله باید استفاده شود تا جمله معنی دارشود وگرنه شنونده متوجه منظورجمله نمیگردد. فقط درمواردی خاص جملات ممکن است ازفاعل استفاده نکنند و آن درصورتی است که کننده ی کاربرای ما مهم نباشد که به آنها جملات مجهول میگوئیم. به این مقوله هم درسایت ما اشاره شده است.

جایگاه فاعل جمله درزبان انگلیسی درابتدای جمله است.

مثال:

من گرسنه هستم.

.I am hungry

برادرم ازمن بزرگتراست.

.My brother is older than me

داریم میروم خرید.

.We are going to shop

 

مفعول object

به هنگامی که کاری برروی شخصی یا چیزی انجام میشود به آن مفعول میگویند. به مثالهای زیرتوجه کنید.

مری سه تا نامه ازصبح نوشته است.

.Mary has written three letters since this morning

همانطور که میبینید دراین جمله کاری که انجام شده نوشتن نامه است و نامه ها دراینجا مفعول یا همان object جمله هستند.

 

فعل verb

فعل به انجام شدن کاری و یا توضیح حالتی گفته می شود که درزمانهای مختلف حالتهای مختلف نیزبه خود میگیرد.

مثلا run, go, sleep, eat, listen, study و صدها فعل دیگرازآن دسته هستند که با تغییرزمان درگفتارنیزممکن است شکل و ساختارشان فرق کند.

مثلا فعل خوابیدن یا sleep  برای زمان گذشته تبدیل می شود به slept.

جایگاه فعل معمولا پس ازفاعل است.

مثال:

من هرروز رانندگی میکنم.

.I drive every day

دراین جمله رانندگی کردن یا drive پس ازفاعل " من" “I”  آمده است.

 

بسیاری اززبان آموزان سعی درتطبیق زبان مادری یا فارسی با انگلیسی میکنند که باعث میشود اشتباه صحبت کنند. به همین منظورباید جایگاه درست این کلمات را درجمله ها بدانیم.

درمقاله ی بعدی درسایت ما به ادامه ی این مطلب توجه کنید.


آموزش آنلاین

 
 
 
 
آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.com
 
 دیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.