اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی و هفتم

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با برخی اصطلاحات مفید و کاربردی زبان انگلیسی 

 

 

 

 

Talk through one’s hat

از رو معده حرف زدن

You know I am not the sort of guy who talks through his hat


Never judge a book by its cover

از روی ظاهر قضاوت نکن.


Do something out of force of habit

از روی عادت کاری را انجام دادن

I bite my nails out of force of habit


Be sick and tired of somebody’s sight

از ریخت کسی بیزار بودن

I am sick and tired of Mary’s sight loss


one’s good looks

از ریخت و قیافه افتادن


 

He swears like a trooper

آدم بد دهنی است.


A bird of ill omen

آدم بدقدم

He is a bird of ill omen


If it were not for the hop, the heart would break

آدم به امید زنده است.


Be all fingers and thumbs

آدم بی دست و پایی بودن

Can you thread this needle for me? I’m all fingers and thumbs today


A thick-skinned person

آدم پوست کلفت

He is a thick-skinned boy


 

 آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.