صحبت کردن به زبان انگلیسی

صحبت کرد

 

 

 

یکی ازمهمترین وشاید مشکل دارترین مهارت برای زبان آموزان صحبت کردن به زبان انگلیسی است.

بعضی ها ممکن است ازنظرگرامری قوی باشند و خیلی ازاصول زبان را بدانند اما اینکه به هنگام صحبت کردن بتوانند حق کلام را ادا کنند برایشان آسان نیست.

دراینجا به دلایل این معضل میپردازیم.

 

خجالت کشیدن و نداشتن اعتماد به نفس لازم

ممکن است کسی روی کاغذ همه ی سوالات گرامری را صحیح پاسخ دهد اما به هنگام صحبت کردن نتواند آنها رابرزبان جاری کند. این شاید به دلیل نداشتن حس اعتماد به نفس باشد. شخص فکرمیکند که شاید دیگران بیشترازوی بدانند و یا خودش با اشتباه صحبت کردن مورد مضحکه ی دیگران قراربگیرد.

درمورد اول باید بگوئیم که حتی اگردرکشوری انگلیسی زبان هم صحبت کنید و دیگران زبان اصلیشان انگلیسی باشد هیچگاه درصدد مسخره کردن افراد خارجی نخواهند بود. پس حتی دانستن اینکه دیگران بیشترمیدانند فکری اشتباه است. دانستن چیزی دلیل براین نمیشود که آنها بخواهند فرد خارجی را به تمسخرگیرند.

درمورد دوم نیزباید گفت که تا شما صحبت کردن را شروع نکنید و گام اول را برندارید هیچگاه نمیتوانید صحبت کردن درست و سلیس را تمرین کرده و مهارت درآن را پیداکنید. پس ازقضاوت دیگران نگران نباشید باید ازجایی شروع کنید.

 

تمرین نکردن به حد لازم

هرفعالیتی را که میخواهید درآن مهارت پیداکنید نیازبه تمرین و ممارست دارد. آنهم تمرینهای روزانه و مداوم نه تمرینهایی که یک روزانجام میشوند و یک روز نه. صرف به اینکه شما ازقوانین زبانی اطلاعات دارید کافی نیست. باید شروع به تمرین کنید. به این صورت که هرروز یا با کسی صحبت کردن را تمرین کنید و یا اگرتنها هستید متنی را پیدا کرده و بلند بلند بخوانید تا طرزقرارگیری زبان دردهان شما با حروف زبان انگلیسی آشنایی پیدا کند.

دراینحال هم صدای خودرامیشنوید که اگراشتباهی تلفظ کردید خودرا اصلاح کنید و هم تمرین صحبت کردن را انجام داده اید.

این تمرین را هرروز به مدت یکربع تا نیم ساعت حداکثرانجام دهید. هرچه بیشتربهتر.

 

درهرحال باید بدانید که صحبت کردن به یک زبان دیگرغیراززبان مادری نیاز به تمرین و آگاهی و صبردارد که با گذشت زمان و پشتکارخودتان میتوانید به آن دست یابید.


آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 
 
آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.