خجالت کشیدن

خجالتی

 

 

 

خجالت کشیدن یکی ازخصلتهایی ست که باعث میشود درخیلی ازجاها و اوقات نتوانیم آنطورکه باید ازحق خوددفاع کنیم بنابراین بهتراست که اگراین خصلت را داریم درپی ازبین بردن آن باشیم. تحقیقات نشان داده که ازهرده نفرچهارنفرخجالتی هستند پس اگرشما هم یکی ازآنها هستید بدانید که تنها نیستید و این معضل گریبان خیلیها را گرفته است. اما خبرخوب این است که میتوانید آن را تحت کنترل دربیاورید یا برای همیشه محو کنید. اما اگرخجالتی هستید مواردزیررا درنظرداشته باشید:

 

درباره ی آن با کسی حرف نزنید

نیازی نیست که خجالتی بودن خودرادرگوش مردم جاربزنید چرا که آنهایی که شما را می شناسند به این موضوع واقفند و آنهایی هم که شناسائی ندارند تا درموقعیتش قرارنگیرید به هیچ وجه متوجه این خصلت شما نمیشوند پس بهتراست آن را برملا نسازید و درموردش صحبت نکنید.

 

به عکس العملها خونسردباشید

اگردرجمعی قرارمیگیرید که درمورد ضعف شما صحبت میکنند با کنترل کردن احساسات و تن صدای خود اظهاروجود کنید و سعی کنید تا دایره ی صحبت را تحت کنترل خود دربیاورید و ثابت کنید که میتوانید خلاف آن باشید.

 

ازبرچسب زدن به خود اجتناب کنید

همیشه سعی کنید ازبرچسب زدن خود و حتی دیگران اجتناب کنید. اگرشما دائما به خود بگوئید خجالتی هستید این باوردرضمیرناخودآگاه شما باقی خواهد ماند ودیگرنمی توانید اعتماد به نفس خودراپیداکنید. نه خود به خودتان برچسب بزنید و نه به دیگران اجازه دهید که اینکارراباشما انجام دهند.

 

نقاط قوت خودراپیداکنید

اگرچه خجالتی بودن خصلت چندان خوشایندی برای ما نیست اما همه ی ما دریک یا چندزمینه ی دیگرقوی هستیم و حرفی برای گفتن داریم. یک لیست ازنقاط قوت خود درست کنید و به خود ببالید که اگردریک زمینه ضعیف هستید اما درزمینه های دیگرحرفی برای گفتن دارید.

 

ازافراد مسخره چی دوری کنید

دراجتماع افرادمختلفی هستند که نمیتوانیم آنها را عوض کنیم. اگردرجایی به افراد مسخره چی برخوردکردید فقط آنها را ترک کنید و همیشه سعی کنید ازاجتماعات و افرادی که اینگونه هستند دوری کنید.

 

به خجالتی بودن خود غلبه کنید

حرف آخراین که وقتی پی بردید که با خجالتی بودن خود آن اعتماد به نفس لازم را دراجتماع ندارید که ممکن است به ضررشما تمام شود درپی آن باشید که راه حلی برای آن بیابید. موقعیتها و افرادی که باعث می شوند شما خجالت بکشید را شناسایی کنید و کم کم سعی درغلبه برخجالتی بودن خود کنید. اگربه تنهایی نمی توانید ازعهده ی آن بربیائید سعی کنید که از یک کارشناس کمک بگیرید.

 

درهرحال خجالتی بودن بعضیها ممکن است بستگی به سن آنها هم داشته باشد. مثلا افراد درسنین پائین تربه هنگامی که هنوز نوجوان هستند و یا تازه به دوران جوانی رسیده اند این حس را بیشتردارند چرا که کمتردراجتماع و برخورد با دیگران بودند. جامعه با بوجود آوردن تجربیات مختلف باعث میشود که ما بزرگترو فعالتر درزمینه های مختلف شویم که این کاربه خجالتی نبودن ما کمک میکند.


آموزش آنلاین

 

 

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.