COHESION

COHESION 

 

 

یک مقاله علمی شامل موارد زیر می باشد:

1) یک بیانیه که موضوع بحث شما را بیان می کند.

2) جملات موضوعی: در واقع هرکدام از این جملات برای معرفی ایده ای جدید ساخته می شوند، نویسندگان مقاله این جملات را گسترش میدهند تا پاراگراف ها را بسازند.

3) اطلاعات پشتیبان: جزئیات، مثال ها، واقعیات و اطلاعاتی که هر جمله موضوعی را پشتیبانی می کند و گسترش میدهد.

سازماندهی خوب و جریان منطقی در مقالات باعث می شود که یک مقاله علمی موثر و جامع داشته باشیم. نشانه ها، کلمات گذار و دیگر شیوه های زبانی به نویسنده این امکان را می دهد که افکار و ایده های خود را به یکدیگر اتصال دهد و به پیوستگی مناسبی دست پیدا کنند. پیوستگی به این معناست که اطلاعات به خوبی به یکدیگر متصل شده اند، هم چنین این اطلاعات بر اساس واقعیت نگارش شده است و به طور کلی متناسب با موضوع پیش رفته است. این ها موارد ضروری است که باید در مقاله علمی رعایت شوند.

جملات متصل کننده:

روش معمول اتصال جملات با کلمات پایه ای مانند ,and, but,because و so می باشد. اما زبان آکادمیک و علمی کلمات  مختلفی را در اختیار شما می گذارد تا به جای این کلمات پایه ای استفاده کنید و بدین منظور از تکرار در مقاله خود پیرهیزید و جریان مناسبی در مقاله شما وجود داشته باشد.

And= in addition, additionally, moreover, apart from this, further, furthermore

But= alternatively, conversely, despite, although, even though, however, on the other hand

So= accordingly, as a result, consequently, for this reason

Because= due to, consequence of, the result of

:Examples

Some of them agree with this idea. However, it’s never been proven -

He asked if he might take pictures of the conference in addition to taking notes -

یک مقاله قوی به گونه ای ایده ها را به یکدیگر متصل می کند که خواننده به آسانی بتواند موضوع مقاله را دنبال کند، بدون آنکه تمرکز و توجه خود را از دست بدهد و یا گیج و سردرگم شود. بعضی اوقات در مقاله نیاز است که مسئله ای برای تاکید بیشتر تکرار شود و یا گاهی اوقات مفاهیم باید بیشتر توضیح داده شوند و یا برای اثبات درستی آن ها باید مثال هایی ضمیمه مقاله کرد.

برای تکرار: In other words, to put it differently, simply put

برای بیان شباهت ها: Similarly, in a similar manner, in the same way

برای بیان مثال ها: for example, for instance, such as

برای مقایسه: although, even though

برای تاکید بیشتر: interestingly, indeed, in should be noted…

در واقع هدف از استفاده از جملات و ایده ها و پاراگراف های متصل کننده این است که خواننده را در راستای مطلب پیش ببریم.


 آموزش آنلاین و سریع زبان انگلیسی

 

  

آموزشگاه آنلاين زبان انگليسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.