کاربردهای لایک

لایک

 

 

 

این روزها کلمه ی لایک like دردنیای مجازی زیاد بکاربرده می شود. اما آیا با کاربردهای مختلف این کلمه درزبان انگلیسی آشنا هستید؟ دراین مقاله به استفاده های گوناگون لایک وحالتهای مختلف آن درجمله اشاره ای خواهیم داشت.

 

لایک به عنوان فعل

یکی ازاشکال لایک به معنای دوست داشتن درجمله به عنوان فعل یا verb است. به مثالهای زیرتوجه کنید:

من رانندگی کردن را دوست دارم.

.I like driving

سیما معلمش را دوست دارد.

.Sima likes her teacher

دردومثال بالا همانطورکه می بینید فعل لایک درحالتهای مثبت بکاربرده شده است. اگربخواهیم آن را منفی کنیم ازافعال کمکی do یا does و یا did باید استفاده کنیم که کاربردآنها بستگی به زمان جمله دارد. یعنی درزمان حال ساده از do  و does استفاده میکنیم و درزمان گذشته did فعل کمکی ما خواهد بود. به مثالهای زیرتوجه کنید:

من رانندگی کردن را دوست ندارم.

.I don’t like driving

سیما معلمش رادوست ندارد.

.Sima doesn’t like her teacher

درحالت سوالی نیزهمین افعال کمکی درساختارآن دیده می شوند.

?Do you like driving

?Does Sima like her teacher

پس از فعل لایک یا ing استفاده میکنیم و یا to که هردومورد موردقبول و صحیح هستند.

مثال:

.I like going to the cinema

.I like to go to the cinema

 

لایک به عنوان اسم

اگرازلایک بخواهیم بعنوان اسم استفاده کنیم ازکلمه ی likes به معنای "چیزهای موردعلاقه" باید استفاده کنیم.

مثال:

چیزهایی که دوست داری و یا دوست نداری چه چیزهایی هستند؟

?What are your likes and dislikes

اما خود کلمه ی لایک به تنهایی بصورت اسم نمیتواند مورداستفاده قراربگیرد و فقط بصورت likes به معنای چیزهای مورد علاقه است.

 

لایک به عنوان حرف ربط

درزبان انگلیسی بعضی جملات با حروف ربط به هم مرتبط می شوند که دراین راستا ازکلمه ی لایک هم میتوانیم استفاده کنیم. البته استفاده ازلایک به عنوان حرف ربط بیشترمحاوره ای و غیررسمی است اما به وفوردرمکالمات روزمره ی انگلیسی زبانان استفاده میشود. دراین حالت لایک "انگار" "مثل اینکه" و یا " همچنان که " معنی می دهد. به مثالهای زیرتوجه کنید:

مری اونقدرسورپرایزشده بود که نمیتونست حرف بزنه انگارلال شده بود.

.Mary couldn’t speak because of the surprise like she was dumb

خیابون اونقدرساکت بود که انگاری همه ی توی اون شهرمرده بودند.

.The street was so quiet it was like everyone was dead in the city

 

لایک به معنای شباهت

اگربخواهیم ازکلمه ی لایک به معنی "شبیه بودن" ازنظرظاهری استفاده کنیم باید ازlook like استفاده کنیم.

مثال:

آلبرت شبیه پدرشه.

.Albert looks like his father

 

همانطورکه مشاهده کردید کلمه ی لایک به معنای دوست داشتن میتواند ساختارهای متفاوتی داشته باشد وحتی دربعضی جاها درحالتهای مختلفش معنی آن نیزفرق کند.


آموزش آنلاین

 
 
آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.