اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی و دوم

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی

 

 

 

 

آشنایی با برخی اصطلاحات مفید و کاربردی زبان انگلیسی 

 

 

 

 

Dice with death

با جان خود بازی کردن

.I hope you know that you are dicing with death

 


Swim with the tide

با جریان آب شنا کردن

.My friend, Ali, usually swims with the tide

 


With the naked eye

با چشم غیر مسلح

.You cannot see some of the starts with the naked eye

 


Live on a shoestring

با چندر غاز زندگی کردن

.Why do you think I am rick? I live on a shoestring

 


Fight tooth and nail

با چنگ و دندان جنگیدن

.Ali fought tooth and nail with that big bully

 


Finger a thing

با چیزی ور رفتن

.He was nervously fingering his tie

 


Face the reality

با حقایق مواجه شدن

.You have to face the reality one day

 


Be razed to the ground

با خاک یکسان شدن

.During the war, whole villages were razed to the ground

 


Use shank’s pony

با خط یازده جایی رفتن

.I do not go to work by bus. I usually use shank’s pony

 


آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.