اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی و یکم

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

آشنایی با برخی اصطلاحات مفید و کاربردی زبان انگلیسی 

 

 

Tussle with somebody

با کسی در افتادن

.john tussled with the doorman when he was not allowed in the club

 


Put up with something

با کسی ساختن

.I don’t know how she puts up with him

 


With all due respect

با احترامات لازمه

 


Play fast and loose with somebody’s feelings

با احساسات کسی بازی کردن

.He’s playing fast and loose with that girl’s feeling

 


Give somebody the boot

با اردنگی بیرون کردن

.If the boss hears about your mistake, he will give you the boot

 


With bold as brass

با پرویی هر چه تمام

.he lied to me as bold as brass

 


With open arms

با آغوش باز

.If you go there, they will welcome you with open arms

 


Fight tooth and nail

با تمام قوانن جنگیدن

.Our soldiers usually fight tooth and nail when  war starts

 


Love somebody and soul

با تمام وجود کسی را دوست داشتن.

 


Gain money under false pretenses

با توسل به دروغ پول در آوردن

 


 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

 

 دیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.